Workshop 17 maart 2010 | Afdrukken |

Workshop 17 maart 2011: zeer goed bezocht en enthousiaste reacties

Op 17 maart 2011 heeft de workshop “Plattelandsontwikkeling, waarom zijn deze gemeenten zo succesvol? “plaatsgevonden. In totaliteit waren er 104 deelnemers. De deelnemers waren in belangrijke mate van gemeenten afkomstig (70%), voor het overige waren vooral provincies en samenwerkingsverbanden aanwezig.

Hieronder vindt u een korte weergave van de inleidingen met de mogelijkheid om de presentatie (powerpointpresentatie) of lezing te downloaden.

Plenaire lezing door Arie Meulepas, mede namens Pierre van Amelsvoort.
In de plenaire lezing hebben de onderzoekers laten zien wat verwachte tendensen in plattelandsontwikkeling zijn, welke de drijfveren van gemeenten zijn om te investeren in plattelandsontwikkeling en wat succesvolle gemeenten onderscheidt van andere gemeenten.
Daarbij is gebruik gemaakt van het verschijnsel ‘Wicked Problem’ is het onderzoek afgezet wat breder in de management- en bedrijfskundige literatuur succesvolle gemeenten worden genoemd. Het blijkt dat de gedragingen van succesvolle gemeenten past in de beschrijving van gemeenten die sturen op kwaliteit en cultuur en een omgevingsgerichte sturing.

Deelworkshops
Nr: 1

Ontwikkelmogelijkheden voor gemeenten, hoe voer je de regie over een veranderproces?
Inleider : Dhr. P (Pierre). van Amelsvoort, Organisatieadviseur ST-Groep te Vught en gasthoogleraar Katholieke Universiteit Leuven.

Pierre van Amelsvoort is op enthousiaste en interactieve wijze ingegaan op de organisatorische aspecten van een veranderproces. Hij is vooral ingegaan op hoe een verandering op gang krijgt, bijvoorbeeld omdat je plattelandsontwikkeling actiever wilt oppakken? Hoe voer je dan de regie van een dergelijk veranderproces? Wat zijn dan kritieke succesfactoren? Wat zijn dan regie-modellen? Hoe overbrug je de spanning tussen de staande en de nieuwe organisatie? Hoe krijg je een effectief werkende ketenorganisatie?
Klik hier voor de powerpoint van dhr. P. van Amelsvoort

Nr: 2
Wat kan de provincie doen?
Inleider(s): Mw. N. Aarnink, provincie Overijssel, adviseur plattelandsontwikkeling en dhr. J. van de Ven, provincie Noord-Brabant, gebiedscoördinator Kempenland.

De beide inleiders zijn ervaren projectleiders bij 2 provincies die aan de weg timmeren als het gaat om plattelandsontwikkeling in hun provincie. Ook in het nieuwe regeerakkoord hebben provincies de rol gekregen om regie te voeren bij de plattelandsontwikkeling in Nederland. Provincies Overijssel en Noord-Brabant hebben aan het begin van de ILG-periode een ander model gekozen om gemeenten te faciliteren. De beide inleiders hebben de ervaringen van de afgelopen jaren geschetst en zijn vervolgens ingegaan op de ontwikkelingen van de komende jaren. Er wordt verwacht dat provincies in de ondersteuning van gemeenten o.a. budgettair een stapje terug zullen doen. Meer dan eerder moet er worden gezocht in nieuwe allianties met burgers en bedrijven.
Klik hier voor de Powerpoint van dhr. J. van de Ven
Klik hier voor de Powerpoint van mw. N. Aarnink

Nr: 3
Kleine gemeenten die veel voor elkaar krijgen!
Inleider(s): mw. J. (Janet) Janssen Daalen, gemeente Noord-Beveland, seniorbeleidsmedewerkster Economie, Recreatie en Grondzaken en dhr. F. (Fokko) Hofman, gemeente Zuidwest Friesland (tot 1 januari 2011 gemeente Nijefurd) beleidsmedewerker Beheer en Ontwikkeling, dorpencoördinator. Workshopvoorzitter: mw. J. (Josje) de Koning.

Plattelandsontwikkeling op gemeentelijk niveau vraagt veel inspanning. Inspanning die met altijd schaarse menskracht en euro’s moet worden geleverd. Kleine gemeenten zijn daarbij extra in het nadeel. Er zijn desalniettemin kleine gemeenten die het toch voor elkaar krijgen om plattelandsontwikkeling in hun gemeenten stevig op de kaart te zetten. Janet Janssen Daalen en Fokko Hofman hebben uiteen gezet uiteen hoe dat in Noord-Beveland en Nijefurd is gelukt. In beide toeristisch-recreatief interessante gemeenten worden middelen uit toeristenbelasting hiervoor ingezet. In Noord-Beveland ligt een belangrijk accent op het stimuleren en faciliteren (potentiële) initiatiefnemers; verder pakken ze zelf aantal grotere gebiedsgerichte projecten op. Nijfefurd werd in 2006 met hun aanpak in Koudum winnaar van de Europese dorpsvernieuwingsprijs uit 31 genomineerde dorpen uit 11 Europese landen.
Klik hier voor de powerpoint van mw. J. Jansen Daalen.

Nr: 4
Integrale, programmatische gebiedsgerichte aanpak.
Inleider(s): dhr. F. (Frans) Nije Bijvank, Hof van Twente, medewerker recreatie & toerisme en dhr. A. (Arie) Schoemaker, gemeente Winterswijk, beleidsmedewerker landbouw en plattelandsontwikkeling.

Hof van Twente en Winterswijk behoren tot de gemeenten in Nederland die een doorwrochte en integrale aanpak hebben. Een aanpak die stevig ingebed is in de gemeentelijke organisatie. Een aanpak die niet in enkele jaren kan worden bereikt, maar het resultaat is van meerdere jaren investeren in plattelandsvernieuwing. Frans Nije Bijvank en Arie Schoemaker hebben uiteen gezet te hoe zij dat hebben bereikt.
Klik hier voor de powerpoint van dhr. F. Nije Bijvank
Klik hier voor de powerpoint van dhr. A. Schoemaker

Nr: 5
Zelfsturing als leidend principe.
Inleider(s): Dhr. W. (Wil) Krause, Gemeente Peel en Maas, Teammanager Omgevingsontwikkeling en dhr. P. (Piet) IJ. Ziel , gemeente Oldambt, Stedenbouwkundige/ landschapsarchitect.

Zelfsturing is een intrigerend thema. Zelfsturing kan leiden tot een totaal nieuwe verhouding tussen de gemeenten en haar burgers en tot gemeenschappen die zelf verantwoordelijkheid nemen. Op het vlak van plattelandsontwikkeling en leefbaarheid in kleine kernen is dit zeer toepasbare methode. Wil Krause en Piet Ziel hebben uitgelegd hoe dat werkt in hun gemeenten, respt. Peel en Maas en Oldambt.
Klik hier voor de powerpoint van dhr. P. Ziel

Nr: 6
De kracht van samenwerking.
Inleider(s): Mw. W. (Wendy) Jacobs, gemeente Cromstrijen, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en dhr. K. (Klaas) van der Veen, gemeente Grootegast projectmedewerker plattelandsontwikkeling en tevens projectmedewerker Plattelandshuis Westerkwartier.

Er zijn kleine gemeenten die plattelandsontwikkeling op eigen kracht oppakken. Anderen zoeken de kracht in de samenwerking. De gemeente Cromstrijen maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Hoeksche Waard. Hier werken 5 gemeenten op een ver doorontwikkelde wijze samen. De gemeente Grootegast herbergt het Plattelandshuis Westerkwartier. Hier werken 4 gemeenten en andere partijen samen aan plattelandsontwikkeling. Wendy Jacobs en Klaas van der Veen hebben uit de doeken gedaan hoe de samenwerking is georganiseerd.
Klik hier voor de powerpoint van mw. Jacobs
Klik hier voor de powerpoint van dhr. van der Veen.

 
 

Aankomende workshops