Lezing provincie Friesland: Streekagenda: 27 juni 2011. | Afdrukken |

Voor het team Plattelandsprojecten van de provincie Friesland (Fryslan) heb ik een inleiding verzorgd over de verdere aanpak van een streekagenda in het kader van een team 2-daagse.
In de bijdrage heb ik vooral het verschil laten zien tussen een aanpak waarbij de streekagenda wordt opgebouwd uit provinciale projecten en een aanpak waarbij de streekagenda wordt opgebouwd uit de interactie met actoren in de streek (gemeenten, waterschappen, maatschappelijke partijen, burgers en ondernemers).
De eerste aanpak is mogelijk wanneer de provincie beschikt over de benodigde middelen, doorzettingsmacht, kennis en draagvlak. In dat geval ligt de nadruk vooral op goed projectmanagement, opdrachtgeverschap, enz.
Bij de tweede aanpak gaat de provincie op zoek naar initiatieven van andere overheden, maatschappelijke partijen, ondernemers en burgers die invulling geven aan de doelstellingen van de provincie. Hiermee wordt het zelf oppakken van projecten uiteraard niet uitgesloten.
In deze aanpak ligt de nadruk op het in wisselende allianties realiseren van doelstellingen.
Het team plattelandsprojecten was erg enthousiast over deze bijdrage.


Hier vindt u de gebruikte powerpoint van die bijeenkomst.

 
 

Aankomende workshops